Contributie

Contributie

Voor alle vragen over contributies kunt u uitsluitend contact opnemen met de penningmeester via [email protected]
Vanwege de privacy krijgen leidinggevenden geen informatie over contributiebetalingen van specifieke leden.

De contributie voor jeugdleden van onze groep is in 2016 € 12,00 per maand. De contributie loopt het hele jaar door, ook tijdens schoolvakanties.
In principe wordt er niet een jaarlijkse verhoging doorgevoerd, mocht dit wel gebeuren, dan worden de leden tijdig op de hoogte gesteld.

De kosten van het zomerkamp, sommige speciale weekendkampen of bijvoorbeeld het Scoutfit zitten niet bij de prijs in.
Het kan dus voorkomen dat in de loop van het jaar een extra bijdrage voor een speciale activiteit wordt gevraagd.

Contributie Gegevens

De contributie bedraagt  € 12,00 per maand en dient te worden voldaan op:

  • Rekeningnummer: NL35RABO0109341317
  • t.n.v. Scouting St. Hubertus Herten
  • o.v.v. voor- en achternaam van het lid en de Speltak
  • de periode waarop de contributie betrekking heeft

De leden / ouder(s) / verzorger(s) dienen zelf zorg te dragen voor het overmaken van de contributie.
Wij raden u aan dit te doen d.m.v. een periodieke overschrijving, zodat u altijd op tijd bent met betalen.

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of via mail.

Ieder lid van Scouting St. Hubertus is ingeschreven bij Scouting Nederland en krijgt een lidmaatschapsbewijs: de ScoutCard. Met dit ‘pasje’ kun je ook op andere plaatsen laten zien dat je lid bent van Scouting Nederland, wat soms korting kan opleveren, bijvoorbeeld in de ‘Scoutshop’. Ieder lid ontvangt ook een magazine van Scouting Nederland.

Wijzigingen in het lidmaatschap

Adreswijzigingen of andere wijzigingen in de persoonlijke situatie, die van belang zijn voor ons, kun je doorgeven aan de teamleider van de Speltak. Zij zorgen ervoor dat de wijzigingen worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen doe je dat per email bij  je eigen teamleider.