Uitschrijven

Wij vinden het natuurlijk erg jammer dat u uw zoon of dochter wilt uitschrijven maar dit kan natuurlijk om allerlei redenen. Wij horen graag van u wat deze reden is. Dit geeft ons soms de mogelijkheid om iets te verbeteren in onze groep.

Opzegging kan alleen door het lid (als deze 18 jaar of ouder is) of de wettelijke vertegenwoordiger. U dient het lidmaatschap van uw zoon of dochter uiterlijk voor het einde van de maand op te zeggen. Wordt het lidmaatschap later opgezegd dan bent u over de eerstvolgende maand de normale contributie verschuldigd.

Afmelden van een jeugdlid kan via email: [email protected]
Wij zullen zorg dragen dat het jeugdlid wordt uitgeschreven bij Scouting Nederland, en dat onze penningmeester op de hoogte wordt gebracht van de afmelding.

De opzegging is pas geldig als u per mail een reactie heeft teruggekregen van de ledenadministratie van Scouting St. Hubertus, let er dus op dat u bevestiging krijgt.