Explorers

Explorers zijn jongeren van 14 tot en met 18 jaar.
Kenmerkend voor de Explorers is de grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de jeugdleden. Het reilen en zeilen van deze speltak wordt zoveel mogelijk door de jeugd zelf geregeld.
Zo vormen ze zelf een bestuur dat onder meer verantwoordelijk is voor de financiën, het programma en het onderhouden van contacten met andere groepen.
De begeleiding doet actief mee in het door de Explorers opgestelde programma’s en helpt als een plan dreigt te stranden.

Opkomst

De Explorers hebben elke vrijdagavond van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur opkomst.