Scouting Nederland

Scouting Nederland

Scouting Nederlands is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van heel Nederland.
Met meer dan 90.000 jeugdleden, en 30.000 vrijwilligers worden wekelijks activiteiten gehouden door het hele land verdeeld over 1300 scoutinggroepen.
Wereldwijd telt Scouting méér dan 38 miljoen leden, verdeeld over 160 landen.
Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij de centrale thema’s.
Scouting biedt kinderen ongeacht huidskleur, geloof, beperking of politieke overtuiging, een veilige en leerzame speelomgeving. De activiteiten zijn erop gericht dat, naarmate de kinderen ouder worden, de begeleiding afneemt en hun zelfstandigheid toeneemt.

Scouting Nederland heeft in 2010 een nieuwe spelvisie geïntroduceerd. Met deze visie laat Scouting Nederland zien wat in haar visie het doel en de activiteiten binnen scouting zijn. De beginletters van elke regel vormen samen het woord ‘scouts’.

Spelvisie

Samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling.
Code en traditie zijn onze basis, de wet & belofte onze waarde.
Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur.
Uitdaging zoeken we in alle om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts.
Teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar.
Spel en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten.

Slogan

Sinds medio september 2012 heeft Scouting Nederland hierbij de slogan: Laat je uitdagen! toegevoegd. Deze slogan zou mensen moeten prikkelen op bezoek te gaan bij een Scouting groep in de buurt.
Deze slogan is ontstaan door de gedachte dat de meeste potentiële leden na enkele bezoeken bij een Scouting groep vaak blijven, terwijl de drempel om naar de Scouting groep te komen groter lijkt te zijn.